Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2021
Ngày cập nhật : 23-11-2021

1: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026.
2: LỄ DÂNG HƯƠNG KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK (23/11/1940-23/11/2021).  
3: UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SẼ TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH KHÓA X.
4: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN GIAI ĐOẠN 2017-2021.
5: ĐẮK LẮK VỪA GHI NHẬN 9 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS – COV – 2.
6: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH ĐẮK LẮK TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
7: ĐẮK LẮK CÓ 12 DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ ĐƯỢC CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT.
8: PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2022, CÓ 95 TRÊN 152 XÃ ĐẠT CHUẨN TIÊU CHÍ SỐ 6 VỀ VĂN HÓA.
9: DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ ĐỔI MỚI CỦA HỘI PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK.
10: TIN THẾ GIỚI
11: DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Trang 76 trong tổng số 78