Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2021
Ngày cập nhật : 24-11-2021

1: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VĂN HÓA TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG.
2: UBND TỈNH ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI TỔ CÔNG TÁC CỦA BỘ Y TẾ.
3: ĐẮK LẮK VỪA GHI NHẬN 8 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS – COV – 2.
4: THÊM 1 TRƯỜNG HỢP TỬ VONG DO COVID – 19 Ở ĐẮK LẮK.
5 : ĐẮK LẮK QUAN TÂM ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG, INTERNET  TRÊN ĐỊA BÀN.
6: CHẶNG ĐƯỜNG 81 NĂM VINH QUANG VÀ TỰ HÀO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK.
TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG.
7: ĐẮK NÔNG THU HỒI HƠN 60.770 HA ĐẤT CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG LÂM NGHIỆP GIAO VỀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ.
8:  QUẢNG NGÃI ĐẦU TƯ 32 TỶ ĐỒNG NÂNG CẤP, SỬA CHỮA HẠ TẦNG 5 CẢNG CÁ.
9: KON TUM CÓ 109 SẢN PHẨM OCOP CẤP TỈNH.
10: TIN THẾ GIỚI
11: DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2021
Trang 1 trong tổng số 76