Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2021
Ngày cập nhật : 25-11-2021

1:  TRAO TẶNG THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y TẾ CHO HUYỆN EA HLEO.
2: SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VỚI BỆNH VIỆN BẠCH MAI.
3: ĐẮK LẮK VỪA GHI NHẬN 3 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS – COV – 2.
4: ĐẮK LẮK CÓ THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP TỬ VONG DO COVID – 19.
5: ĐẮK LẮK SẼ TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ EM TỪ 12 ĐẾN 17 TUỔI VÀO CUỐI THÁNG 11 NĂM 2021.
6: ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021.
7: ẤM ÁP NHỮNG GIỌT MÁU NGHĨA TÌNH GIỮA DỊCH BỆNH.
8: KHỞI NGHIỆP: DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP ĐẮK LẮK VƯỢT KHÓ TRONG ĐẠI DỊCH.
9: TIN THẾ GIỚI
10: DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2021
Trang 1 trong tổng số 76