Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/1/2022
Ngày cập nhật : 11-01-2022

1. HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022.
2. BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NGÂN HÀNG CSXH TỈNH ĐẮK LẮK TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021.
3. CÁC TRƯỜNG HỌC Ở HUYỆN EA HLEO SAU HƠN 1 TUẦN ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI HỌC TRỰC TIẾP.
4. CAO TỐC TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN SẴN SÀNG THÔNG XE KỸ THUẬT.
5. KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI.
6. NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐIỀU CHỈNH VIỆC DẠY HỌC.
7. NỖ LỰC CHỐNG KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP.
8. BUỒN VUI NGHỀ TRỒNG HOA CÂY CẢNH TẾT Ở BẮC NINH.
9. TIN THẾ GIỚI
10. DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2022
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2022
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2022
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2022
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/1/2022
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/1/2022
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/1/2022
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2022
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2022
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/1/2022
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/12/2021
Trang 1 trong tổng số 78