Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
An toàn giao thông
An toàn giao thông ngày 30/7/2021
Ngày cập nhật : 31-07-2021

1. Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắ k thăm và tặng quà tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19.
2. Thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt nhiều trường hợp ra đường khi không có việc cần thiết.
3. Đảm bảo trật tự ATGT gắn với công tác phòng chống dịch.


Trang 28 trong tổng số 29