Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
An toàn giao thông
An toàn giao thông ngày 1/10/2021
Ngày cập nhật : 01-10-2021

1. TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

2. ĐẮK LẮK TAI NẠN GIAO THÔNG GIẢM CẢ 3 TIÊU CHÍ TRONG 9 THÁNG NĂM 2021


An toàn giao thông ngày 14/2/2020
An toàn giao thông ngày 7/2/2020
An toàn giao thông ngày 31/1/2020
An toàn giao thông ngày 24/1/2020
An toàn giao thông ngày 17/1/2020
An toàn giao thông ngày 10/1/2020
An toàn giao thông ngày 3/1/2020
An toàn giao thông ngày 28/12/2019
An toàn giao thông ngày 20/12/2019
An toàn giao thông ngày 13/12/2019
An toàn giao thông ngày 6/12/2019
An toàn giao thông ngày 29/11/2019
An toàn giao thông ngày 22/11/2019
An toàn giao thông ngày 15/11/2019
An toàn giao thông ngày 8/11/2019
An toàn giao thông ngày 1/11/2019
An toàn giao thông ngày 25/10/2019
An toàn giao thông ngày 18/10/2019
An toàn giao thông ngày 11/10/2019
An toàn giao thông ngày 4/10/2019
An toàn giao thông ngày 27/9/2019
Trang 5 trong tổng số 28