Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2020
Ngày cập nhật : 21-09-2020

1/ Kỳ họp thứ 87 Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.
2/ Gặp mặt kỷ niệm 47 năm thiết lập  ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
3/ Tháng 11/2020 sẽ công bố và trao giải Cuộc vận động Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh.
4/ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
5/ Hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về xã ở huyện Cư Mgar.
6/ Nông dân thu hoạch 63.430 ha cây trồng vụ Hè thu 2020.
7/ Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2020.
8/ Đắk Lắk tăng cường phòng chống cúm gia cầm.
9/ Liên kết sản xuất sầu riêng, bơ theo hướng VietGap để phát triển bền vững.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/8/2020
Trang 1 trong tổng số 191