Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2020
Ngày cập nhật : 07-10-2020

1/ Họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.
2/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 9/2020.
3/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
4/ Huyện Buôn Đôn kỷ niệm 25 năm ngày thành lập huyện.
5/ Chủ động ứng phó vùng áp thấp và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
6/ Đắk Lắk đề xuất bổ sung dự án điện mặt trời nổi đầu tiên vào quy hoạch.
7/ Cơ hội việc làm cho người lao động sau dịch Covid 19.
8/ Khởi nghiệp: Những người nông dân với khát vọng làm giàu.
9/ Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh: Huyện Krông Pắc tạo sự lan tỏa và sức sáng tạo qua thực hiện cuộc vận động hiến kế.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2020
Trang 1 trong tổng số 189