Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2020
Ngày cập nhật : 27-10-2020

1/ Công điện của UBND tỉnh Đắk Lắ k về việc tập trung ứng phó bão Molave (bão số 9) và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị 2/ Quyết của HĐND tỉnh Đắk Lắk về công tác bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng.
3/ Hội thảo giới thiệu Dự án Đổi mới sáng tạo ngành cà phê.
4/ Thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025.
5/ Tổng doanh thu du lịch của Đắk Lắk trong 5 năm đạt 4.232 tỷ đồng.
6/ Thoát nghèo bền vững từ nguồn vốn chính sách xã hội.
7/ Hiệu quả từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tại huyện Krông Búk.
8/ Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/8/2020
Trang 4 trong tổng số 189