Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2020
Ngày cập nhật : 28-10-2020

1/ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm, đánh giá năm 2020.
2/ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tặng nhà tình nghĩa tại huyện Krông Bông.
3/ Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân.
4/ Đắk Lắk có gần 515.000 ha rừng.
5/ Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh tiểu học và THCS.
6/ Khởi nghiệp: Mô hình khởi nghiệp với phần mềm quản lý bán hàng.
7/ Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh: Một số giải pháp để phát triển mạnh đội ngũ trí thức.
8/ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2020
Trang 1 trong tổng số 188