Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2020
Ngày cập nhật : 29-10-2020

1/ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện giải ngân các chương trình, dự án ODA.
2/ Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do mưa bão tại huyện MĐrắk.
3/ Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.
4/ Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 10 năm 2020.
5/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
6/ UBND tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định về công tác cán bộ.
7/ Chung tay giúp đỡ người nghèo.
8/ Xây dựng nông thôn mới: Hiệu quả đào tạo nghề nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Krông Ana.
9/ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2020
Trang 1 trong tổng số 188