Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2020
Ngày cập nhật : 05-11-2020

1/ Hội nghị tập huấn về công tác tuyên giáo.
2/ Hội nghị thông tin về tình hình thời sự.
3/ Huyện M’Đrăk bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo HĐND&UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
4/ Đắk Lắk ghi nhận 1.028 trường hợp mắc tay chân miệng.
5/ Học sinh TP Buôn Ma Thuột phát huy tinh thần tương thân tương ái.
6/ Xây dựng nông thôn mới: Phát huy vai trò của tổ chức mặt trận trong xây dựng nông thôn mới.
7/ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
8/ Góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Nhân dân huyện MĐrắk tin tưởng vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2020
Trang 1 trong tổng số 190