Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2020
Ngày cập nhật : 12-11-2020

1/ Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2020.
2/ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin.
3/ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Krông Jing, huyện MĐrắk.
4/ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk.
5/ Đắk Lắk đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến sâu.
6/ 15 huyện, thị xã, thành phố đều có bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng.
7/ Đưa trứng vịt huyện Lắk trở thành sản phẩm OCOP.
8/ Vượt khó dạy tốt, học tốt ở Trường Tiểu học Y Jút.
9/ Xây dựng nông thôn mới: Xã Cư Mta, huyện MĐrắk gặp khó trong thực hiện tiêu chí về thu nhập.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/10/2020
Trang 1 trong tổng số 190