Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2020
Ngày cập nhật : 23-11-2020

1/ Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020).
2/ Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thăm Nhà máy Điện mặt trời SrêPốk 1 và Quang Minh.
3/ Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thăm Hợp tác xã nông nghiệp – du lịch Sêrêpôk.
4/ Khánh thành Trường Tiểu học Ama Pui, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk.
5/ Khánh thành bia di tích lịch sử địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ III.
6/ Nông dân thu hoạch 155.000 ha cây trồng các loại vụ Hè thu.
7/ Các địa phương gieo trồng vụ Thu đông năm 2020 đạt 94,5% kế hoạch.
8/ Đắk Lắk có 186 ha sắn bị bệnh khảm lá.
9/ Đắk Lắk có 6 loại cây ăn quả có mã số vùng trồng.
10/ Huyện Krông Pắc nỗ lực ngăn chặn dịch tả heo Châu Phi.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2020
Trang 1 trong tổng số 186