Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/8/2021
Ngày cập nhật : 30-08-2021

1. Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Tỉnh Đắk Lắk.
2. Đắk Lắk ghi nhận thêm 24 trường hợp mắc Covid - 19.
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 55.120 tỷ đồng.
4. Phấn dấu phát triển bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đạt chỉ tiêu 100%.
5. Những người lính thầm lặng trong khu cách ly.
6. Hội doanh nghiệp Huyện Ea Kar tích cực cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
7. Nghị quyết 68 kiệp thời hổ trợ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.
8. Đắk Lắk có 19 Xã, Thị Trấn đã qua 21 ngày không phát sinh bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc.
9. Đắk Lắk trồng mới được 675 HA rừng.
10. Nông dân xã Ea Tam huyện Cư MGar thấp thỏm vào vụ thu hoạch sầu riêng.
11.Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/8/2021
Trang 1 trong tổng số 198