Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Ngày cập nhật : 09-09-2021

1. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI HUYỆN ỦY LẮK
2. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 11 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
3. TRÊN 18 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT 68
4. ĐẮK LẮK TIÊU THỤ ĐƯỢC GẦN 100 NGHÌN TẤN SẦU RIÊNG VÀ BƠ
5. ĐẮK LẮK LÀ MỘT TRONG 21 TỈNH ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN
6. "SIÊU THỊ MINI 0 ĐỒNG" VỀ VÙNG XA
7. KHÓ KHĂN CUNG ỨNG SÁCH GIÁO KHOA TRƯỚC THỀM NĂM HỌC MỚI
8. HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CƯ MGAR CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
9. TIN THẾ GIỚI
10. BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/8/2021
Trang 1 trong tổng số 198