Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2021
Ngày cập nhật : 14-09-2021

1/ UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN.
2/ PHƯƠNG ÁN GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH COVID-19.
3/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 10 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID 19.
4/ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ ĐẬP THỦY ĐIỆN TRONG MÙA MƯA.
5/ GIA TĂNG DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI.
6/ ĐẮK LẮK KẾT NỐI TIÊU THỤ NÔNG SẢN GIỮA MÙA DỊCH.
7/ NHỮNG CHIẾN SĨ ĐẶC BIỆT TRÊN TRẬN TUYẾN CHỐNG DỊCH.
MỤC: TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG.
8/ NGUY CƠ MẤT TRẮNG VỤ HÀNH THU ĐÔNG Ở LÝ SƠN.
9/ NINH THUẬN XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÙNG XANH AN TOÀN Ở VÙNG ĐỒNG BÀO CHĂM.
10/ TIN THẾ GIỚI.
11/ BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/8/2021
Trang 1 trong tổng số 196