Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Ngày cập nhật : 24-09-2021

1. UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN
2. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021
3. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 5 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
4. CẦN LOẠI BỎ "HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẤNG CHRIST TÂY NGUYÊN" RA KHỎI ĐỜI SỐNG CÁC BUÔN LÀNG
5. DOANH NGHIỆP ĐẮK LẮK CHỦ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH
MỤC TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
6. BÌNH ĐỊNH TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRÊN "LUỒNG XANH"
7. NINH THUẬN ĐÓN CÔNG DÂN TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ VỀ QUÊ AN TOÀN
8. KON TUM ĐẨY MẠNH VIỆC TÁI CHẾ RÁC THẢI
9. CÁ CHẾT BẤT THƯỜNG, VỊT ĂN CÁ CŨNG CHẾT THEO
10. TIN THẾ GIỚI
11. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/8/2021
Trang 2 trong tổng số 200