Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2021
Ngày cập nhật : 10-10-2021

1. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 57 CA MẮC COVID - 19
2. BỘ GTVT CHO PHÉP MỞ 19 ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA TRONG ĐÓ CÓ ĐƯỜNG BAY ĐẮK LẮK - ĐÀ NẴNG
3. NGÀNH DU LỊCH ĐẮK LẮK GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID - 19
4. DUY TRÌ HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG VÙNG NÔNG THÔN
5. GỠ KHÓ TRONG TIÊU THỤ NÔNG SẢN CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ
6. CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
7. GIÁ CÀ PHÊ TRONG NƯỚC ỔN ĐỊNH
8. GIÁ TIÊU TĂNG
9. GIÁ HEO HƠI GIẢM
10. CHANH DÂY ĐƯỢC MÙA, ĐƯỢC GIÁ NÔNG DÂN PHẤN KHỞI
11. ĐẢNG BỘ BHXH TỈNH ĐẮK LẮK GẮN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC VỚI NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN
12. TIN THẾ GIỚI
13. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Trang 1 trong tổng số 198