Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2021
Ngày cập nhật : 25-10-2021

1/ KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ CÁC DỰ ÁN LUẬT.
2/ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT ĐẮK LẮK SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2021.
3/ HỘI NGHỊ SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2021, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2021 - 2022.
4/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 167 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS- COV-2.
5/ ĐẮK LẮK LIÊN TIẾP GHI NHẬN NHIỀU CHÙM CA BỆNH COVID-19 Ở CÁC ĐỊA BÀN.
6/ HUYỆN CƯ MGAR CƠ BẢN KHỐNG CHẾ BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN ĐÀN TRÂU BÒ.
7/ TRIỂN VỌNG DU LỊCH CÀ PHÊ.
8/ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI.
9/ TIN THẾ GIỚI.
10/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2021
Trang 1 trong tổng số 200