Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2021
Ngày cập nhật : 22-11-2021

1. LỄ DÂNG HƯƠNG KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK (23/11/1940-23/11/2021)

2. UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SẼ TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH KHÓA X

3. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN GIAI ĐOẠN 2017-2021

4. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 106 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19

5. ĐẮK LẮK SẼ THÍ ĐIỂM VIỆC QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ

6. HUYỆN CƯ KUIN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 68 CỦA CHÍNH PHỦ KỊP THỜI, ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG

7. CẢNH GIÁC VỚI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

8. DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ ĐỔI MỚI CỦA HỘI PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

9. TIN THẾ GIỚI

10. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2021
Trang 1 trong tổng số 200