Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/12/2021
Ngày cập nhật : 08-12-2021

1/ KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA X.
2/ ĐẮK LẮK CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, HIỆU QUẢ, KỊP THỜI CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2021.
3/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 128 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2.
4/ ĐẮK LẮK VỪA GHI NHẬN 3 TRƯỜNG HỢP TỬ VONG DO COVID-19.
5/ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI SẢN XUẤT TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH.
6/ DỰ TRỮ HƠN 271 TỶ ĐỒNG HÀNG HÓA PHỤC VỤ TẾT NHÂM DẦN 2022.
7/ GÁNH NẶNG TỪ HỦ TỤC THÁCH CƯỚI.
8/ KHỞI NGHIỆP. - HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH ĐẮK LẮK ĐỒNG HÀNH CÙNG HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO.
9/ TIN THẾ GIỚI.
10/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2021
Trang 1 trong tổng số 202