Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/1/2022
Ngày cập nhật : 12-01-2022

1/ ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC LÀM VIỆC VỚI TỈNH ỦY ĐẮK LẮK.
2/ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT NGÀNH NỘI VỤ NĂM 2021.
3/ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỘI CHÍNH ĐẢNG NĂM 2021.
4/ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 NGÀNH THANH TRA.
5/ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2022.
6/ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2021.
7/ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NGÀNH NGÂN HÀNG NĂM 2022.
8/ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QŨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẮK LẮK TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021.
9/ LỄ BÀN GIAO KINH PHÍ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM.
10/ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2022.
11/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 235 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
12/ CHĂM SÓC LÚA ĐÔNG XUÂN 2021-2022.
13/ KHỞI NGHIỆP: DOANH NHÂN TRẺ KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG VỚI NGHỀ TƯ VẤN XÂY DỰNG.
THỜI SỰ TRONG NƯỚC
14/ HOSE HUỶ GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU FLC CỦA ÔNG TRỊNH VĂN QUYẾT.
15/ HỆ LỤY TỪ ĐẤU GIÁ ĐẤT BẤT THƯỜNG Ở THỦ THIÊM.
16/ CẢNH BÁO TỘI PHẠM TRỘM, CƯỚP DỊP CẬN TẾT.
17/ TIN THẾ GIỚI.
18/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/12/2021
Trang 1 trong tổng số 202