Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/1/2022
Ngày cập nhật : 13-01-2022

1. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

2. HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

3. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG NĂM 2021

4. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN DE HEUS VÀ TẬP ĐOÀN HÙNG NHƠN

5. UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH TẶNG QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO, KHÓ KHĂN

6. HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG

7. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 175 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2

8. TIẾP SỨC CHO LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

9. ĐẮK LẮK CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN TIÊU CHÍ THỦY LỢI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

10. HIỆN TRẠNG VI PHẠM CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

11. LẠNG SƠN DỪNG TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN XUẤT KHẨU HOA QUẢ TƯƠI

12. HÀ NỘI LẬP CHỐT KIỂM TRA, XỬ LÝ PHƯƠNG TIỆN CHƯA LẮP CAMERA

13. HIỆN TRẠNG VI PHẠM CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

14. TIN THẾ GIỚI

15. DỰ BÁO THỜI TIẾT

 


Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/1/2022
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/12/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/12/2021
Trang 1 trong tổng số 202