Thứ Hai, 08/08/2022 02:22 (GMT +7)

Thời sự 19h45 ngày 29-6-2022

Thứ 4, 29/06/2022 | 21:38:02 (GMT +7)

1/ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022. 
2/ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT KẾT LUẬN SỐ 12 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ. 
3/ THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 6/2022. 
4/ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC Y TẾ. 
5/ KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY ĐẮK LẮK TẠI KỲ HỌP THỨ 18. 
6/ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TẠI ĐÀI PT&TH ĐẮK LẮK. 
7/ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ TÂY NGUYÊN 
8/ HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHÍNH THỨC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021. 
9/ KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ THI THPT NĂM 2022 TẠI THỊ XÃ BUÔN HỒ. 
10/ NGUỒN VỐN TỪ QŨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẮK LẮK GIÚP NHIỀU DỰ ÁN KỊP TIẾN ĐỘ. 
11/ KHỞI NGHIỆP: THANH NIÊN TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG ĐỂ KHỞI NGHIỆP.
12/ THỜI SỰ TRONG NƯỚC 
13/ TIN THẾ GIỚI.
14/ DỰ BÁO THỜI TIẾT

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu