Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 16/5/2017
Ngày cập nhật : 16-05-2017

1. Thành lập cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk.
2. Gặp mặt, biểu dương  chiến sĩ mới.
3. Chủ động phòng, chống cúm gia cầm.
4. Giải ngân hơn 17 tỷ đồng vốn vay xuất khẩu lao động.
5. Từ tháng 6, ngân hàng chính sách xã hội sẽ triển khai dịch vụ tin nhắn đối chiếu nợ.
6. Tăng cường xử lý vi phạm tốc độ.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 15/5/2017
Bản tin sáng ngày 14/5/2017
Bản tin sáng ngày 13/5/2017
Bản tin sáng ngày 12/5/2017
Bản tin sáng ngày 11/5/2017
Bản tin sáng ngày 10/5/2017
Bản tin sáng ngày 9/5/2017
Bản tin sáng ngày 8/5/2017
Bản tin sáng ngày 7/5/2017
Bản tin sáng ngày 6/5/2017
Bản tin sáng ngày 5/5/2017
Bản tin sáng ngày 4/5/2017
Bản tin sáng ngày 3/5/2017
Bản tin sáng ngày 2/5/2017
Bản tin sáng ngày 1/5/2017
Bản tin sáng ngày 30/4/2017
Bản tin sáng ngày 29/4/2017
Bản tin sáng ngày 28/4/2017
Bản tin sáng ngày 27/4/2017
Bản tin sáng ngày 26/4/2017
Bản tin sáng ngày 25/4/2017
Trang 1 trong tổng số 78