Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 20/12/2017
Ngày cập nhật : 20-12-2017

1. Bộ đội Biên phòng tập huấn công tác tài chính  năm 2017.
2. Trao nhà tình thương cho trẻ em mồ côi ở huyện Ea Kar.
3. Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Phú nộp ngân sách hơn 9 tỷ đồng.
4. Tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp.
5. Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình.
6. Tin thế giới.


Trang 105 trong tổng số 117