Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 31/3/2018
Ngày cập nhật : 31-03-2018

1. Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Ea Kar.
2. Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 khóa 87 năm 2018.
3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam.
4. Hội thi giảng viên chính trị giỏi thành phố Buôn Ma Thuột năm 2018.
5. Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trao vốn khởi sự, khởi nghiệp cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
6. Nông nghiệp thông minh – cuộc cách mạng nông nghiệp tương lai.
7. Huyện Buôn Đôn quan tâm phát triển Đảng viên dân tộc thiểu số.
8. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 30/3/2018
Bản tin sáng ngày 29/3/2018
Bản tin sáng ngày 28/3/2018
Bản tin sáng ngày 27/3/2018
Bản tin sáng ngày 26/3/2018
Bản tin sáng ngày 25/3/2018
Bản tin sáng ngày 24/3/2018
Bản tin sáng ngày 23/3/2018
Bản tin sáng ngày 22/3/2018
Bản tin sáng ngày 21/3/2018
Bản tin sáng ngày 20/3/2018
Bản tin sáng ngày 19/3/2018
Bản tin sáng ngày 18/3/2018
Bản tin sáng ngày 17/3/2018
Bản tin sáng ngày 16/3/2018
Bản tin sáng ngày 15/3/2018
Bản tin sáng ngày 14/3/2018
Bản tin sáng ngày 13/3/2018
Bản tin sáng ngày 12/3/2018
Bản tin sáng ngày 11/3/2018
Bản tin sáng ngày 10/3/2018
Trang 1 trong tổng số 88