Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 16/4/2018
Ngày cập nhật : 16-04-2018

1. Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk tổng kết tháng thanh niên 2018.
2. Giảm tối đa sự phiền hà cho doanh nghiệp.
3. TP BMT Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
4. Giá hạt điều ở Đắk Lắk tăng trở lại.
5. Tăng cường thực hiện dân vận khéo trong cải cách hành chính.
6. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 11/1/2014
Bản tin sáng ngày 10/1/2014
Bản tin sáng ngày 9/1/2014
Trang 75 trong tổng số 86