Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 18/8/2018
Ngày cập nhật : 18-08-2018

1. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền Thông.
2. Ngày hội hiến máu tình nguyện “Sẻ giọt nghĩa tình”.
3. Khai mạc chương trình thử thách nhiên liệu cùng Honda lần thứ 7.
4. Tăng cường thanh tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2018.
5. Chế biến nông sản chưa đạt kết quả như mong muốn.
6. Thực hiện chính sách cho nạn nhân chất độc da cam còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
7. Chương trình “Cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò” ở Ea Tul, huyện Cư Mgar.
8. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 17/8/2018
Bản tin sáng ngày 16/8/2018
Bản tin sáng ngày 15/8/2018
Bản tin sáng ngày 14/8/2018
Bản tin sáng ngày 13/8/2018
Bản tin sáng ngày 12/8/2018
Bản tin sáng ngày 11/8/2018
Bản tin sáng ngày 10/8/2018
Bản tin sáng ngày 9/8/2018
Bản tin sáng ngày 8/8/2018
Bản tin sáng ngày 7/8/2018
Bản tin sáng ngày 6/8/2018
Bản tin sáng ngày 5/8/2018
Bản tin sáng ngày 4/8/2018
Bản tin sáng ngày 3/8/2018
Bản tin sáng ngày 2/8/2018
Bản tin sáng ngày 1/8/2018
Bản tin sáng ngày 31/7/2018
Bản tin sáng ngày 30/7/2018
Bản tin sáng ngày 29/7/2018
Bản tin sáng ngày 28/7/2018
Trang 1 trong tổng số 93