Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 14/5/2019
Ngày cập nhật : 14-05-2019

1. Ngành thuế tăng nguồn thu từ lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
2. Đắk Lắk tăng cường xử lý xe hết niên hạn sử dụng.
3. Không tranh giành, đeo bám khách gây mất an ninh trật tự trong khu du lịch.
4. Phát triển lưới điện thông minh tại Đắk Lắk.
5. Thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2019 và 2020.
6. Phụ nữ thành phố Buôn Ma Thuột với phong trào "chống rác thải nhựa".
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 13/5/2019
Bản tin sáng ngày 12/5/2019
Bản tin sáng ngày 11/5/2019
Bản tin sáng ngày 10/5/2019
Bản tin sáng ngày 9/5/2019
Bản tin sáng ngày 8/5/2019
Bản tin sáng ngày 7/5/2019
Bản tin sáng ngày 6/5/2019
Bản tin sáng ngày 5/5/2019
Bản tin sáng ngày 4/5/2019
Bản tin sáng ngày 3/5/2019
Bản tin sáng ngày 2/5/2019
Bản tin sáng ngày 1/5/2019
Bản tin sáng ngày 30/4/2019
Bản tin sáng ngày 29/4/2019
Bản tin sáng ngày 28/4/2019
Bản tin sáng ngày 27/4/2019
Bản tin sáng ngày 26/4/2019
Bản tin sáng ngày 25/4/2019
Bản tin sáng ngày 24/4/2019
Bản tin sáng ngày 23/4/2019
Trang 1 trong tổng số 111