Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 19/8/2019
Ngày cập nhật : 19-08-2019

1. Công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 5 phạm nhân.
2. Giải quần vợt kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
3. Thành phố Buôn Ma Thuột thu ngân sách 7 tháng đầu năm đạt gần 830 tỷ đồng.
4. Hội Cựu chiến binh huyện Buôn Đôn giúp  hơn 200 hộ hội viên thoát nghèo.
5. Nguy hiểm tính mạng do bệnh liên cầu lợn.
6. Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện chỉ thị 40 của ban bí thư về tín dụng chính sách.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 18/8/2019
Bản tin sáng ngày 17/8/2019
Bản tin sáng ngày 16/8/2019
Bản tin sáng ngày 15/8/2019
Bản tin sáng ngày 14/8/2019
Bản tin sáng ngày 13/8/2019
Bản tin sáng ngày 12/8/2019
Bản tin sáng ngày 11/8/2019
Bản tin sáng ngày 10/8/2019
Bản tin sáng ngày 9/8/2019
Bản tin sáng ngày 8/8/2019
Bản tin sáng ngày 7/8/2019
Bản tin sáng ngày 6/8/2019
Bản tin sáng ngày 5/8/2019
Bản tin sáng ngày 4/8/2019
Bản tin sáng ngày 3/8/2019
Bản tin sáng ngày 2/8/2019
Bản tin sáng ngày 1/8/2019
Bản tin sáng ngày 31/7/2019
Bản tin sáng ngày 30/7/2019
Bản tin sáng ngày 29/7/2019
Trang 1 trong tổng số 107