Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 19/10/2019
Ngày cập nhật : 19-10-2019

1. Trường cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk khai giảng năm học 2019-2020.
2. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.
3. Huyện MĐrắk bồi dưỡng chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh" năm 2019.
4. Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội.
5. Công tơ điện tử góp phần đảm bảo chính xác trong đo đếm điện.
6. Tai nạn giao thông tại huyện Cư Mgar 9 tháng năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm 2018.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 18/10/2019
Bản tin sáng ngày 17/10/2019
Bản tin sáng ngày 16/10/2019
Bản tin sáng ngày 15/10/2019
Bản tin sáng ngày 14/10/2019
Bản tin sáng ngày 13/10/2019
Bản tin sáng ngày 12/10/2019
Bản tin sáng ngày 11/10/2019
Bản tin sáng ngày 10/10/2019
Bản tin sáng ngày 9/10/2019
Bản tin sáng ngày 8/10/2019
Bản tin sáng ngày 7/10/2019
Bản tin sáng ngày 6/10/2019
Bản tin sáng ngày 5/10/2019
Bản tin sáng ngày 4/10/2019
Bản tin sáng ngày 3/10/2019
Bản tin sáng ngày 2/10/2019
Bản tin sáng ngày 1/10/2019
Bản tin sáng ngày 30/9/2019
Bản tin sáng ngày 29/9/2019
Bản tin sáng ngày 28/9/2019
Trang 1 trong tổng số 117