Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 21/10/2019
Ngày cập nhật : 21-10-2019

1. Xây dựng thương hiệu "Trái cây Buôn Hồ".
2. Sản lượng lúa nước vụ hè thu huyện Lắk giảm gần 19.000 tấn.
3. Sửa chữa, thay mới đường dây cho 500 hộ gia đình.
4. Giám sát, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5. Số ca mắc sốt rét trên dịa bàn huyện Buôn Đôn giảm.
6. Hiệu quả các câu lạc bộ của người cao tuổi.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 20/10/2019
Bản tin sáng ngày 19/10/2019
Bản tin sáng ngày 18/10/2019
Bản tin sáng ngày 17/10/2019
Bản tin sáng ngày 16/10/2019
Bản tin sáng ngày 15/10/2019
Bản tin sáng ngày 14/10/2019
Bản tin sáng ngày 13/10/2019
Bản tin sáng ngày 12/10/2019
Bản tin sáng ngày 11/10/2019
Bản tin sáng ngày 10/10/2019
Bản tin sáng ngày 9/10/2019
Bản tin sáng ngày 8/10/2019
Bản tin sáng ngày 7/10/2019
Bản tin sáng ngày 6/10/2019
Bản tin sáng ngày 5/10/2019
Bản tin sáng ngày 4/10/2019
Bản tin sáng ngày 3/10/2019
Bản tin sáng ngày 2/10/2019
Bản tin sáng ngày 1/10/2019
Bản tin sáng ngày 30/9/2019
Trang 1 trong tổng số 117