Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 10/12/2019
Ngày cập nhật : 10-12-2019

1. Cấp chứng minh nhân dân lưu động cho người dân ở huyện M’Đrắk.
2. Kiểm soát chặt việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu.
3. Cục Thuế Đắk Lắk công khai doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.
4. Đắk Lắk hiện có 14 khu – cụm công nghiệp.
5. Đắk Lắk có 437.000 trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi được uống vitamin A và sổ giun đợt II/2019.
6. Thành phố Buôn Ma Thuột nâng cao chất lượng khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 9/12/2019
Bản tin sáng ngày 8/12/2019
Bản tin sáng ngày 7/12/2019
Bản tin sáng ngày 6/12/2019
Bản tin sáng ngày 5/12/2019
Bản tin sáng ngày 4/12/2019
Bản tin sáng ngày 3/12/2019
Bản tin sáng ngày 2/12/2019
Bản tin sáng ngày 1/12/2019
Bản tin sáng ngày 30/11/2019
Bản tin sáng ngày 29/11/2019
Bản tin sáng ngày 28/11/2019
Bản tin sáng ngày 27/11/2019
Bản tin sáng ngày 26/11/2019
Bản tin sáng ngày 25/11/2019
Bản tin sáng ngày 24/11/2019
Bản tin sáng ngày 23/11/2019
Bản tin sáng ngày 22/11/2019
Bản tin sáng ngày 21/11/2019
Bản tin sáng ngày 20/11/2019
Bản tin sáng ngày 19/11/2019
Trang 1 trong tổng số 115