Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 26/2/2020
Ngày cập nhật : 26-02-2020

1. Tặng giấy khen cho 4 gia đình tự nguyện xin thoát nghèo.
2. Tặng khẩu trang và nước rửa tay tặng người dân.
3. Chủ động phòng chống dịch cúm trên đàn gia cầm.
4. Trạm cảnh sát giao thông Krông Búk quyết liệt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.
5. Đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
6. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 25/2/2020
Bản tin sáng ngày 24/2/2020
Bản tin sáng ngày 23/2/2020
Bản tin sáng ngày 22/2/2020
Bản tin sáng ngày 21/2/2020
Bản tin sáng ngày 20/2/2020
Bản tin sáng ngày 19/2/2020
Bản tin sáng ngày 18/2/2020
Bản tin sáng ngày 17/2/2020
Bản tin sáng ngày 16/2/2020
Bản tin sáng ngày 15/2/2020
Bản tin sáng ngày 14/2/2020
Bản tin sáng ngày 13/2/2020
Bản tin sáng ngày 12/2/2020
Bản tin sáng ngày 11/2/2020
Bản tin sáng ngày 10/2/2020
Bản tin sáng ngày 9/2/2020
Bản tin sáng ngày 8/2/2020
Bản tin sáng ngày 7/2/2020
Bản tin sáng ngày 6/2/2020
Bản tin sáng ngày 5/2/2020
Trang 1 trong tổng số 109