Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 3/12/2020
Ngày cập nhật : 03-12-2020

1/ Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ tại huyện MĐrắk.
2/ Niên vụ cà phê 2020-2021 dự kiến năng suất cà phê trên địa bàn Đắk Lắk đạt bình quân 25,4 tạ/ha.
3/ Đắk Lắk có khoảng 2.500 trường hợp nhiễm HIV.
4/ Các phòng khám, trạm y tế phải đạt 30 tiêu chí an toàn với dịch Covid-19.
5/  Huyện Krông Pắc chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm.
6/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 17/6/2020
Bản tin sáng ngày 16/6/2020
Bản tin sáng ngày 15/6/2020
Bản tin sáng ngày 14/6/2020
Bản tin sáng ngày 12/6/2020
Bản tin sáng ngày 12/6/2020
Bản tin sáng ngày 11/6/2020
Bản tin sáng ngày 10/6/2020
Bản tin sáng ngày 9/6/2020
Bản tin sáng ngày 8/6/2020
Bản tin sáng ngày 7/6/2020
Bản tin sáng ngày 6/6/2020
Bản tin sáng ngày 5/6/2020
Bản tin sáng ngày 4/6/2020
Bản tin sáng ngày 3/6/2020
Bản tin sáng ngày 2/6/2020
Bản tin sáng ngày 1/6/2020
Bản tin sáng ngày 31/5/2020
Bản tin sáng ngày 30/5/2020
Bản tin sáng ngày 29/5/2020
Bản tin sáng ngày 28/5/2020
Trang 9 trong tổng số 125