Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 6/10/2017
Ngày cập nhật : 06-10-2017

1. Công bố quyết định bổ nhiệm Gíam đốc Sở LĐ,TB&XH Đắk Lắk.
2. Đoàn công tác Bộ Tài nguyên - Môi trường làm việc tại Đắk Lắk.
3. Tọa đàm về công tác chỉ đạo, triển khai lĩnh vực tài năng trẻ giai đọan 2012-2017.
4. Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ 15.
5. UBND tỉnh Đắk Lắk công bố hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến.
6. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng 0,54%.
7. Cần đẩy mạnh phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hồ tiêu Cư Kuin.
8. Các trường học ở Đắk Lắk chủ động dạy bơi cho học sinh.
9. Thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới ở Đắk Lắk.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 21/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2017
Trang 1 trong tổng số 22