Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2017
Ngày cập nhật : 23-11-2017


1. Tập huấn kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách.
2. Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Đan Mạch.
3. Tập huấn về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
4. Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình kết nghĩa giữa BĐBP tỉnh Đắk Lắk và BĐBP tỉnh Bình Định.
5. Khắc phục công trình thủy lợi bị hư hỏng để đảm bảo nước tưới vụ Đông xuân.
6. Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.
7. Thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện tốt chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.
8. Nâng cao hiệu quả kinh doanh từ hóa đơn điện tử.
9. Đắk Lắk nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 5/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/7/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/7/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/5/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/7/2017
Trang 6 trong tổng số 25