Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/2/2018
Ngày cập nhật : 27-02-2018

1. Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thăm các cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.
2. Sản lượng của các nhà máy thủy điện giảm.
3. Triển khai quy hoạch phát triển điện gió.
4. Phải có nhân viên cứu hộ thường trực khi có người bơi, lặn.
5. Ngành y tế Đắk Lắk và những bước tiến mới trong chẩn đóan và điều trị bệnh.
6. Đắk Lắk thu họach lúa Đông xuân sớm.
7. Đắk Lắk thu họach hồ tiêu niên vụ 2017-2018.
8. Tập trung tưới nước đợt 2 cho cây cà phê.
9. Đắk Lắk phát triển rau thủy canh.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 21/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2017
Trang 8 trong tổng số 29