Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2018
Ngày cập nhật : 07-03-2018

1. Hội nghị  đánh giá kết quả thực hiện hỗ trợ cho trẻ em năm 2017.
2. Chương trình kết nối yêu thương.
3. Đắk Lắk tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
4. UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quản lý, bảo vệ rừng.
5. Nâng cao chất lượng cuộc sống từ Dự án thúc đẩy vai trò phụ nữ trong quản lý tài nguyên nước tại vùng Tây Nguyên.
6. Hải quan Khánh Hòa thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2018 đạt trên 2.000 tỷ đồng.
7. Chiến sỹ công an PCCC-CNCH thị xã An Khê hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
8. Rào điểm đấu nối đường công vụ Quốc lộ 1, các công trình xây dựng ách tắc.
9. Kon Tum tập trung xây dựng nông thôn mới.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 8/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 7/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 6/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 21/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2017
Trang 8 trong tổng số 29