Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2018
Ngày cập nhật : 14-03-2018

1. Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
2. UBND tỉnh Đắk Lắk tập huấn khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018.
3. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.
4. Phát động tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2017.
5. Triển khai các giải pháp bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.
6. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Ea Súp, những tín hiệu khả quan.
7. Cháy hơn 50 ha rừng trồng ở Ia Grai, Gia Lai.
8. Bệnh sữa xuất hiện rải rác tại vùng nuôi tôm hùm Sông Cầu, Phú Yên.
9. Lâm Đồng đẩy mạnh bảo tồn các làng nghề gắn với du lịch.
10. Bổ sung chỉnh lí hiện vật tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, Quảng Ngãi.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/2/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2018
Trang 1 trong tổng số 21