Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2018
Ngày cập nhật : 05-05-2018

1. Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 6.
2. Diện tích ca cao tại Đắk Lắk ngày càng giảm.
3. Đắk Lắk quản lý chặt chẽ phòng khám tư sau vụ nữ hiệu trưởng tử vong khi truyền nước.
4. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng.
5. Huyện Ea Kar phát triển cây vải thiều theo hướng bền vững.    
6. Gia tăng tình trạng doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh ở Quảng Ngãi.
7. Sức cạnh tranh các sản phẩm có lợi thế của tỉnh Kon Tum còn thấp.
8. Người nuôi trồng thủy sản ở Khánh Hòa chịu thiệt hại do dịch bệnh.    
9. Hơn 105.000 người DTTS ở Đắk Nông được cấp thẻ BHYT.
10. Phú Yên nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh an tòan thực phẩm.        
11. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 11h30 ngày 4/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 3/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 1/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 25/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 22/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 14/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/4/2018
Trang 1 trong tổng số 26