Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2018
Ngày cập nhật : 01-10-2018

1. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp.
2. UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”.
3. Số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giảm.
4. Huyện MĐrắk tập trung xử lý các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.
5. Giá cà phê trong nước tăng.
6. Giá lúa vụ Hè thu tăng.
7. Giá đường giảm.
8. Sôi động thị trường giống cây trồng.
9. Điểm Thời sự nổi bật trong tuần.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2018
Trang 1 trong tổng số 51