Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2018
Ngày cập nhật : 27-10-2018

1. Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo sinh sống tại các huyện nghèo.
2. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng.
3. Đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.
4. Đề nghị tăng chuyến bay tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.
5. Năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột triển khai giai đoạn 1 thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ.
6. Huyện Krông Bông công bố dịch bệnh cúm gia cầm A/H5N6.
7. Thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018.
8. 22/25 chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận hoàn thành và đạt khá.
9. Khánh Hòa ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
10. Lâm Đồng là tỉnh duy nhất của Tây Nguyên có huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
11. Tỏi Lý‎ Sơn rớt giá mạnh.
12. 95% người DTTS ở Kon Tum có thẻ Bảo hiểm y tế.
13. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 16/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 11/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2018
Trang 1 trong tổng số 23