Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2018
Ngày cập nhật : 08-11-2018

1. Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Đắk Lắk.
2. Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 58.460 tỷ đồng.
3. Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai.
4. Sẽ đặt Camara giám sát, đánh phách điện tử trong thi THPT Quốc gia 2019.
5. Những ký‎ ức về đất nước Nga tươi đẹp.
6. Đảng bộ huyện Krông Búk nâng cao chất lượng sinh họat chi bộ.
7. Khởi nghiệp với mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/8/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 9/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/8/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 2/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/7/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/7/2018
Trang 5 trong tổng số 23