Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/11/2018
Ngày cập nhật : 30-11-2018

1. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2018 ước đạt trên 1.200.000 tấn.
2. Tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực y tế cơ sở.
4. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy vào mùa khô và dịp Tết Nguyên đán năm 2019.
5. Chú trọng nâng cao đời sống cho hội viên Cựu chiến binh.
6. Thành phố Buôn Ma Thuột tăng cường quản lý và kiểm tra dạy thêm, học thêm.
7. Hiệu quả từ phong trào “nuôi heo đất tiết kiệm” ở huyện Cư Mgar.
8. Nông thôn mới: Huyện Krông Pắc nỗ lực về đích nông thôn mới vào năm 2020.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2018
Trang 1 trong tổng số 45