Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2019
Ngày cập nhật : 08-02-2019

1. Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra trong dịp tết Nguyên đán Kỷ hợi.
2. 3 ngày tết, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
3. Gần 700 ca đến khám, cấp cứu trong ngày mùng 3 tết Nguyên đán Kỷ hợi.
4. Du khách đến Đắk Lắk tăng cao trong dịp tết Nguyên đán.
5. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2019

Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/1/2019
Trang 1 trong tổng số 55