Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2019
Ngày cập nhật : 26-02-2019

1. Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
2. Lễ khánh thành Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên.
3. Khối thi đua số 6 tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế họach năm 2019.
4. Kiềm chế tai nạn giao thông trong năm 2019.
5. Nguy cơ hạn hán cây trồng vụ Đông xuân 2018-2019.
6. Nông dân trồng tiêu Đắk Lắk gặp khó khăn do giá giảm.
7. Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô.
8. Nông dân huyện Krông Búk chủ động chăn nuôi sau tết.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2019


Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2019

Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2019
Trang 1 trong tổng số 53