Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2019
Ngày cập nhật : 12-03-2019

1. Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp đòan tỉnh Orkhon, Mông Cổ.
2. Khai mạc Lễ hội văn hoá truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2019.
3. Hơn 20 tỷ đồng uỷ thác cho vay chính sách xã hội.
4. Hội chợ Triển lãm chuyên ngành cà phê góp phần thúc đẩy ngành cà phê phát triển.
5. Đắk Lắk tăng cường công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi.
6. Nông dân Đắk Lắk phòng chống hạn cho cây trồng vụ Đông Xuân.
7. Tòan tỉnh có gần 3.000 ha sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê.
8. Đắk Lắk chú trọng nâng cao giá trị cà phê đặc sản.
9. Tin thế giới.


Trang 36 trong tổng số 45